20 stycznia 2017

Do czego może służyć serwer - serwer terminalowy

Do czego może służyć serwer - serwer terminalowy


Autor: Krzysztof Kurilec


Gdy pracujesz na komputerze w tradycyjny sposób, np. piszesz tekst za pomocą
MS-Word'a, wszystko dzieje się na Twoim komputerze. Najpierw program jest ładowany z dysku do pamięci. Potem program wczytuje z dysku dokument. Następnie pracujesz nad tekstem, aby na końcu zapisać go na dysku.


Praca terminalowa polega na tym, że program nie jest wczytywany do pamięci komputera, przy którym pracujesz a do pamięci serwera terminalowego. Program działa w pamięci i procesorze serwera a przez sieć przesyłane są ekrany, które masz zobaczyć, kody klawiszy, które naciskasz, informacje o ruchach myszką oraz dźwiękach, jakie należy odzwierciedlić na Twoim komputerze.
W efekcie trudno nawet jest zauważyć różnicę pomiędzy pracą tradycyjną a terminalową.

Takie rozwiązanie ma sporo zalet. Kilka podstawowych to:

- Możliwość korzystania z programu niezależnie od miejsca (zarówno w sieci lokalnej w biurze jak i będąc gdziekolwiek przez Internet)Łatwość zarządzania i utrzymania programu – nie ma potrzeby instalacji, aktualizacji programu na wszystkich komputerach, na których jest używany, wystarczy zrobić to raz na serwerze

- Niezależność od konfiguracji komputerów klienckich – klient usług terminalowych ma niewielkie wymagania sprzętowe. Wystarczy, że serwer spełnia wymagania stawiane przez program.

- Większe bezpieczeństwo danych – ponieważ pliki przechowywane są na serwerze, nie ma ryzyka ich utraty np. w wyniku kradzieży laptopa, z którym podróżujesz.

Konfiguracja serwera terminalowego musi spełniać nie tylko wymagania narzucane przez program, która będzie używany. Z uwagi na fakt, że program ten będzie używany przez wielu użytkowników, serwer musi mieć odpowiednio dużą wydajność – szybkie wielordzeniowe procesory oraz duża ilość pamięci są w tym przypadku szczególnie wskazane.

Zaleca się, aby funkcja serwera terminalowego była jedyną pełnioną przez serwer, chociaż w praktyce często łączy się ją z rolą serwera plików.

Kiedy potrzebujesz serwera terminalowego ?
W sytuacji, gdy wiele komputerów nie spełnia wymagań aplikacji, która ma być używana, korzystniej może być zakupić jeden mocny serwer niż kilkanaście lub kilkadziesiąt PC-tów.

Co Ci da serwer terminalowy ?
Możliwość pracy w aplikacji niezależnie od miejsca. Łatwość zarządzania i utrzymania aplikacji. Zwiększenie bezpieczeństwa danych. Obniżenie kosztów.

Przykładowe rozwiązania
Najczęściej stosowane są usługi terminalowe wbudowane w najpopularniejsze obecnie oprogramowanie serwerowe – Microsoft Windows Server. Każdy serwer Microsoftu może pracować jako serwer terminalowy.

W rozwiązaniach terminalowych od lat specjalizuje się również firma Citrix, która jest prekursorem w tej dziedzinie. Microsoft ponad 10 lat temu odkupił od Citrix’a technologię terminalową i wbudował ją w swój system MS-Windows 2000 Server, który 10 lat temu był rewelacją, między innymi właśnie dzięki usługom terminalowym. Praca terminalowa okazała się strzałem w 10tkę, umożliwiając firmom łatwe rozszerzenie zasięgu działania. Przez pewien czas ograniczeniem był brak dobrych łączy internetowych. Obecnie łącza są tak szybkie i niezawodne a serwery tak wydajne, że praca terminalowa często okazuje się optymalnym rozwiązaniem.


Krzysztof Kurilec
www.lsb.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Do czego może służyć serwer - serwer bazy danych

Do czego może służyć serwer - serwer bazy danych


Autor: Krzysztof Kurilec


Z serwerem plików „spokrewniony” jest serwer bazy danych. Wspólna funkcja to udostępnianie informacji wszystkim użytkownikom sieci.


Różnica polega na tym, że w przypadku serwera plików informacje są przechowywane w postaci ogromnej ilości plików, zapisanych w uporządkowany sposób w wielopoziomowym systemie folderów.

Na bazę danych można spojrzeć jak na jeden wielki plik, do którego dostęp kontroluje specjalne oprogramowanie. Oprogramowanie to odpowiada na zapytania pochodzące od użytkowników, generowane przez programy, w których użytkownicy pracują.

Jako przykład można podać tu program finansowo-księgowy – wszystkie dane przechowywane są w bazie danych na serwerze bazodanowym. Użytkownicy uruchamiają na swoich komputerach programy, które sięgają po potrzebne informacje do bazy danych, wysyłając do serwera zapytania o konkretne zestawy danych, które serwer bazodanowy następnie wyszukuje i odsyła.

Analogicznie w przypadku konieczności zmiany danych w bazie – nie jest wysyłany cały plik (jak ma to miejsce w serwerze plików) a jedynie odpowiednie polecenie do serwera bazy danych wraz z danymi do zapisania.

W przypadku serwera bazy danych rośnie znaczenie procesora, który ma o wiele więcej pracy niż w przypadku serwera plików. Połączenie sieciowe nie jest już tak istotne, bo z reguły ilość przesyłanych danych jest mniejsza (ale nie zawsze).

Funkcje serwera bazy danych i serwera plików można z powodzeniem łączyć w jednym komputerze-serwerze. Należy przestrzegać zasady, aby baza danych była przechowywana na innym dysku.

Kiedy potrzebujesz serwera bazy danych ?
Konieczność uruchomienia serwera bazy danych na ogół narzucona jest przez program, który chcemy wdrożyć – jak np. wspomniany wyżej program finansowo-księgowy. Konkretny program zwykle narzuca konkretne wymagania odnośnie

Kiedy nie potrzebujesz serwera bazy danych ?
Serwer bazy danych nie jest potrzeby gdy nie korzystasz z programu nie wymagającego bazy danych, która powinna znajdować się na oddzielnym serwerze.

Co Ci da serwer bazy danych ?
Po pierwsze możliwość korzystania z programu, na który się zdecydowałeś, kierując się jego funkcjonalnością. Natomiast gromadzenie informacji w bazie danych w porównaniu z plikami na serwerze plików zapewnia o wiele większą wydajność i bezpieczeństwo.

Przykładowe rozwiązania
Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań bazodanowych, np. MS-SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL. Każdy z wymienionych przykładów wymaga serwera z zainstalowanym systemem operacyjnym, może to być np. MS-Windows Server (MS-SQL, Oracle), Linux (MySQL, PostgreSQL, Oracle).

C.D.N. – kolejna rola, którą opiszę to serwer terminalowy.


Krzysztof Kurilec
www.lsb.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Do czego może służyć serwer - serwer plików

Do czego może służyć serwer - serwer plików


Autor: Krzysztof Kurilec


Serwer plików to najprostsza i najczęściej wykorzystywana rola serwera. Serwer plików, jak sama nazwa sugeruje, to miejsce, gdzie przechowywane są pliki, do których ma mieć dostęp więcej niż jedna osoba, w szczególności wszyscy pracownicy firmy.


Dostęp do plików powinien być różnicowany poprzez nadawanie użytkownikom uprawnień do poszczególnych folderów i plików. Oczywiście możliwy jest przypadek, często spotykany w najmniejszych firmach, gdy wszyscy mają nieograniczony dostęp do wszystkiego. Zależnie od potrzeb i zastosowanych w związku z tym rozwiązań pliki mogą być dostępne tylko w sieci lokalnej albo również poza – w Internecie lub intranecie.

Format i zawartość i plików jest dowolny. Mogą to być np. dokumenty MS-Word, arkusze MS-Excel, pliki graficzne, zdjęcia, filmy.

Komputer pełniący rolę serwera plików powinien mieć dużo miejsca na dyskach a dyski powinny być szybkie. Warto zainwestować w zabezpieczenia na wypadek awarii dysków oraz rozwiązanie do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych.

Dla zapewnienia szybkiego przesyłania plików istotna jest przepustowość połączenia sieciowego, przez które wszystkie pliki muszą być przesłane. Chodzi o to, aby łącze pomiędzy serwerem a switchem nie było wąskim gardłem – powinno mieć przepustowość kilka razy większą od przepustowości łącza pomiędzy komputerami - stacjami roboczymi a switchem.

W przypadku serwera plików na plan dalszy schodzi wydajność procesora czy ilość pamięci.

Kiedy potrzebujesz serwera plików ?
Serwera plików potrzebujesz wtedy, gdy dwie lub więcej osoby potrzebują dostępu do tych samych plików.

Co mi da serwer plików ?
Możliwość równoczesnego dostępu do informacji zapisanych w plikach na serwerze.

Kiedy nie potrzebujesz serwera plików ?
Serwer plików nie jest potrzebny, jeżeli wszystkie pliki, których potrzebujesz masz w swoimi komputerze i nie ma potrzeby, aby do Twoich plików mieli dostęp inni.

Przykładowe rozwiązania
Najprostsza forma serwera plików to udostępnienie folderu w systemie Windows.

Funkcję serwera plików doskonale spełniają specjalizowane urządzenia – dyski sieciowe NAS. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to dysk twardy podłączany bezpośrednio do sieci. W systemie Windows widać go jako dodatkowy dysk logiczny - dodatkową „literkę”, która pojawia się gdy komputer podłączony jest do sieci.

To rozwiązanie sprawdza się wtedy, serwer nie musi pełnić żadnych innych ról. Zwykle rola serwera plików jest jedną z kilku ról.

Przykładowo Microsoft Windows Server (system operacyjny, który instaluje się na komputerze-serwerze) w każdej wersji spełnia rolę serwera plików z zaawansowanym systemem uprawnień – można zdefiniować do jakich plików ma mieć dostęp każdy użytkownik/grupa użytkowników.

Tematem kolejnego artykułu będzie serwer bazy danych.


Krzysztof Kurilec
www.lsb.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak kupić serwer - poznaj 8 ról, jakie może pełnić serwer

Jak kupić serwer - poznaj 8 ról, jakie może pełnić serwer


Autor: Krzysztof Kurilec


W poprzednim artykule z cyklu „Jak kupić serwer” mowa była o tym, czym się różnią serwery. Nie zadaliśmy sobie jeszcze zasadniczego pytania – Do czego w ogóle może służyć serwer ?


Każdy, kto myśli o zakupie serwera powinien zadać sobie pytanie – do czego MI będzie służyć serwer ? Aby ułatwić odpowiedź, przedstawiam 8 głównych ról, jakie serwer może pełnić w firmie.

1. Najprostsza i najczęściej wykorzystywana funkcja to serwer plików, czyli miejsce, gdzie przechowywane są pliki, do których ma mieć dostęp więcej niż jedna osoba, w szczególności wszyscy pracownicy.

2. Zadaniem serwera bazodanowego jest utrzymywanie bazy danych. Po bazy danych sięgamy, gdy informacji jest tak dużo, że trudno byłoby zapisać je w plikach. Baza danych w dużym uproszczeniu też jest plikiem – jednym wielkim plikiem, w którym informacje są zapisane w uporządkowany sposób, w postaci powiązanych ze sobą tabel i rekordów.

3. Serwer terminalowy pozwala na uruchamianie programów na odległość – będąc w domu czy w podróży możesz pracować tak, jakbyś siedział przy biurku w pracy.

4. Serwer pocztowy jest odpowiedzialny za odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej.

5. Serwer wydruku pozwala wielu użytkownikom na korzystanie z jednej drukarki.

6. Firewall/IDS/IPS jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo styku firmowej sieci z Internetem – zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.

7. Serwer www/ftp służy do publikowania stron internetowych oraz wymianę plików przez Internet.

8. Zadaniem serwera usług katalogowych jest zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Wymienione funkcje serwerów omówię szczegółowo poświęcając każdej osobny artykuł.
W każdym przypadku znajdziesz odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:
- Kiedy potrzebujesz danej funkcji serwera?
- Co Ci da jej uruchomienie ?
- Kiedy ta funkcja może w ogóle nie być Ci potrzebna?

To pozwoli Ci wybrać potrzebne funkcje a to, jaki serwer powinieneś kupić zależy od tego, do czego ma służyć. Serwer oczywiście może pełnić jednocześnie kilka roli, ale są też role, których nie należy łączyć.

Jak widać, dobór optymalnej konfiguracji serwera nie jest sprawą prostą, ale naprawdę ważną. Jako właściciel firmy lub osoba odpowiedzialna za IT musisz więc podejść do tego naprawdę poważnie. Od tego, jak trafnie dobierzesz konfigurację serwera zależy Twoje zadowolenie z dokonanego zakupu czyli korzyści, jakie odniesie Twoja firma.

Najprostszym sposobem wydaje się zdanie się na dostawcę w kwestii doboru konfiguracji serwera. Oczywiście można a nawet warto poprosić dostawcę o radę, ale bądź świadomy, że nikt nie zna lepiej Twoich potrzeb niż Ty. Uzbrojony w wiedzę, którą chcę Ci przekazać będziesz mógł rozmawiać z dostawcą jak równy z równym, rozumiejąc o czym jest mowa. A co najważniejsze – wiedząc czego naprawdę potrzebujesz, nie dasz sobie wcisnąć, czegoś co dostawca chce Ci sprzedać.

Już wkrótce dowiesz się co to jest serwer plików.


Krzysztof Kurilec
www.lsb.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak kupować serwer – część 2: Czym się różnią serwery?

Jak kupować serwer – część 2: Czym się różnią serwery ?


Autor: Krzysztof Kurilec


Komputery, które mają w nazwie słowo „serwer” kosztują od tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jestem pewien, że chciałbyś wiedzieć co sprawia, że rozpiętość cen jest tak duża.


Zakładam, że Twoje zainteresowanie tematem bierze się stąd, że stoisz przed podjęciem decyzji jaki serwer powinieneś kupić. Nie czujesz się ekspertem w dziedzinie IT a decyzję musisz podjąć. Postaram się wszystko wytłumaczyć prostymi słowami.

Czym zatem różnią się serwery ?

Zacznę od wyjaśnienia czym serwer różni się od desktopa (czyli „zwykłego” komputera) – ktoś mógłby stwierdzić, że i to komputer i to komputer więc „po co przepłacać” ?

Najważniejsza różnica to fakt, że serwer jest z założenia przeznaczony do pracy ciągłej, z czym wiąże się szereg rozwiązań niespotykanych w desktopach, jak np.:
- Precyzyjnie zaprojektowany system przepływu powietrza wewnątrz obudowy z inteligentnymi wentylatorami, których prędkość zależy od temperatury w serwerze.
- Dobór elementów o najwyższej niezawodności
- O wiele większa wydajność – ten sam komponent (np. procesor czy dysk) musi służyć wielu użytkownikom
- Zabezpieczenia na wypadek awarii

Ponadto w odróżnieniu od zwykłych komputerów, w serwerach ogromny nacisk kładzie się na zarządzanie i monitorowanie pracy serwera. Chodzi o to, aby jak najwcześniej wykryć wszelkie anomalie w pracy serwera i móc zarządzać całym serwerem na odległość. Mniejsze firmy nie mają na stałe zatrudnionych informatyków i opiekę nad serwerami powierzają specjalistycznym firmom. Zarządzalność serwera pozwala na świadczenie usług na odległość, co obniża koszty i zwiększa szybkość reakcji.

Dalsza część artykułu będzie nieco encyklopedyczna – powinieneś rozumieć, co oznaczają poszczególne symbole w opisach serwerów i ogólnie wiedzieć „z czym to się je”.

1. Zacznijmy od tego, co najbardziej rzuca się w oczy gdy patrzymy na serwer – czyli od OBUDOWY.
- Serwery występują w obudowach Tower lub Rack.
- Najtańsze serwery wyglądają jak zwykłe PC-ty.
- Obudowy rackowe pozwalają na zamontowanie serwera w szafie 19”, najczęściej spotykanych w serwerowniach. Ponieważ miejsce w szafach jest coraz droższe, dobrze jest jak serwer zajmuje w szafie jak najmniej miejsca. Wysokość serwerów rackowych podaje się w U (1U to około 4,4 cm). Kiedyś typową wysokością serwera rackowego było 4U. Dzisiaj standardem jest 2U a każdy z producentów ma w ofercie model o wysokości 1U.
- Obudowy serwerowe wyposażone są w zaawansowane systemy chłodzenia – serwer z założenia pracuje bez przerwy stąd bardzo istotne jest utrzymanie wewnątrz właściwej temperatury. Im szybszy serwer tym więcej emituje ciepła – tym bardziej wydajnego chłodzenia wymaga.

2. O szybkości i cenie serwera w dużej mierze decyduje PROCESOR
- Najtańsze serwery mają jeden procesor Intel Pentium znany z komputerów desktopowych.
- Procesory Intel Xeon, zaprojektowane specjalnie do pracy w serwerach są o wiele bardziej wydajne, mają 2, 4, 6 lub 8 rdzeni oraz większą pamięć cache.
- Stały rozwój procesorów zmierza w kierunku dostarczania w tej samej obudowie procesora większej mocy obliczeniowej przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru mocy i emisji ciepła.
- Uwaga – nie zawsze większa częstotliwość oznacza większą wydajność. Często procesor z nowej rodziny pomimo mniejszej częstotliwości jest wydajniejszy od procesora starszej generacji, który „ma” więcej GHz.

3. Pamięć RAM
- Generalnie obowiązuje tu zasada: im więcej tym lepiej. Im więcej pamięci w serwerze, tym więcej danych aplikacja może mieć „pod ręką” bez konieczności sięgania po nie na dysk.
- Istotna jest również szybkość pamięci – rozwój technologii zmierza w kierunku zwiększenia szybkości transferu danych pomiędzy procesorami a pamięcią

4. Kolejne elementy, od których zależy szybkość oraz cena serwera to DYSK orazKONTROLER DYSKU
- Dyski twarde różnią się interfejsem oraz szybkością obrotową, od których zależy szybkość dysku oraz pojemnością, która na szybkość dysku nie ma wpływu.
- Dyski stosowane w serwerach mogą mieć:
* interfejs SATA lub SAS
* szybkość obrotową 7.200, 10.000 oraz 15.000 obr/min
* obudowę 2.5” lub 3.5”
- Dostępne są obecnie pojemności dysków od kilkudziesięciu GB do kilku TB – typowa pojemność to kilkaset GB (300-500)
- W najtańszych serwerach dyski są zwykle instalowane wewnątrz. Jednak najczęściej dysk ma postać modułu Hot Plug, który można wymienić bez otwierania obudowy i wyłączania serwera
- Zawrotną karierę robią ostatnio dyski SSD - dyski półprzewodnikowe, nie zawierające żadnych mechanicznych elementów. Są one o wiele szybsze od dysków tradycyjnych. Niestety również o wiele droższe.
- W serwerach najczęściej stosuje się dodatkowe kontrolery dysków, które mają swój specjalizowany procesor i nierzadko bufor pamięci. Takie rozwiązanie zapewnia o wiele większą wydajność serwera.
- Dla zwiększenia szybkości oraz bezpieczeństwa danych stosowane są macierze dyskowe RAID. Idea pracy macierzy polega na tym, że dane są zapisywane/odczytywane na kilku dyskach jednocześnie.

5. ZABEZPIECZENIA, dzięki którym serwer może być zawsze dostępny.
- W serwerach spotkać można różne rozwiązania, których celem jest minimalizacja przestojów.
- Wyłączenie serwera to często wielki problem, bo oznacza przerwę w pracy kilkudziesięciu osób.
- Przykładami tego typu rozwiązań są:
* Podwójne zasilacze – gdy jeden z nich się psuje osoba opiekująca się serwerem dostaje informację o awarii, by wezwać Serwis lub zamówić zasilacz. Wymiana zasilacza odbywa się „na gorąco”, bez wyłączania serwera i przerywania pracy.
* Wentylatory – serwer chłodzony jest przez kilka wentylatorów. Gdy jeden z nich się psuje pozostałe zwiększają obroty, aby utrzymać przepływ powietrza na niezmienionym poziomie. Wymiana takiego wentylatora również nie wymaga wyłączania serwera.
* Dyski twarde – jak wspomniano wcześniej dyski mogą być montowane w postaci wymiennych na gorąco modułów. W połączeniu z macierzą RAID daje to możliwość kontynuowania pracy nawet w przypadku, gdy jeden z dysków się zepsuje. Po wymianie dysku na nowy, jego zawartość zostanie automatycznie odbudowana – po kilku godzinach dane są znowu chronione.
* Pamięci – stosowane w serwerach pamięci na ogół mają układy korekcji błędów,
które pozwalają na wykrycie i naprawienie błędu pojedynczego bitu oraz wykrycie błędu dwóch lub więcej bitów.

Wielcy producenci zwykle segmentują rynek i dla każdego segmentu rynku przygotowują optymalną konfigurację. Serwery budżetowe mają więc wszystkie rozwiązania z wymienionych z niższej półki a serwery dla najbardziej wymagających mają wszystko NAJ. Serwer z najprostszym procesorem ma na ogół również zwykłe dyski a serwer z zaawansowanym procesorem ma zaawansowany sterownik dysków i super szybkie dyski.

Zapewne zadajesz sobie teraz pytanie skąd masz wiedzieć, jaki powinieneś wybrać procesor, dysk itd.
O tym napiszę w kolejnym artykule…


Krzysztof Kurilec
www.lsb.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.