12 lutego 2012

HTML jako język opisu stron

HTML jako język opisu stron

Autorem artykułu jest Tomasz JeziorskiArtykuł prezentuje w bardzo logicznej formie składnię języka HTML wraz z praktycznymi wskazówkami/radami. Wprowadza również pojęcie HTML5, określając przy tym jego najważniejsze cechy. W końcowej części następuję króki opis języka XHTML. Zapraszam do lektury.

HTML jako język opisu stron

HTML (ang. HyperText Markup Language) jest nie rozszerzalnym językiem znaczników, dzięki którym możliwe jest tworzenie hipertekstowych (organizacja dokumentów, która dzięki nieliniowości, umożliwia ich czytanie i nawigowanie w dowolny sposób) dokumentów. Będąc przedstawicielem języka SGML, służy jako język opisu strony tzn. nie określamy nim wyglądu poszczególnych elementów, a jedynie wskazujemy, jakiego typu jest dany element – lista, paragraf, czy nagłówek[1].

Kod HTML wykonywany jest po stronie klienta, za pomocą przeglądarki WWW.

Standardowa strona WWW pisana w języku HTML ma następującą budowę:

- na początku definiujemy deklarację DOCTYPE, która określa w jakim języku napisana jest strona oraz jest niezwykle przydatna dla walidatora W3C, który dzięki niej sprawdza poprawność budowy strony WWW,

- następnie otwieramy znacznik , w którym definiujemy sekcje head oraz body, po czym go zamykamy - ; w nim mieści się cała zawartość strony,

- sekcja head (…) – informacje, które nie są wyświetlane na stronie, a które są niezwykle przydatne – za pomocą tagów określają typ kodowania strony, jej autora, słowa kluczowe i opis, język, informacje dla robotów wyszukiwarek, tytuł strony, listę arkuszy styli, treści skryptów () oraz favicon (ikona przy adresie strony w przeglądarce),

- sekcja body (…) – właściwa część strony, wyświetlana w przeglądarkach; tutaj wpisujemy treść oraz definiujemy typy danych elementów (tabele, odnośniki, ramki, nagłówki, listy itp.); korzystamy z odpowiednich znaczków i ich atrybutów.

Język HTML jest niezależny od platformy, a w jego kodzie możemy również stosować po wcześniejszej deklaracji polecenia m.in. języka PHP().

Aktualnie najnowszą stosowaną wersją HTML jest wersja 4.01., aczkolwiek coraz więcej usłyszeć można o rewolucji, która ma nadejść z początkiem HTML5 za kilkanaście lat. Owa wersja HTML5 ma dokonać wielkich zmian i tak np.:

- wszelkie video oraz dźwięk dostępny będzie na stronie za pomocą znaczników podobnych do aktualnych znaczników obrazków m.in.

- wprowadzony zostanie odpowiedni API do obsługi Drag-and-Drop,

- usuniętych zostanie sporo aktualnych znaczników m.in. ,

, ,

- dodane zostaną nowe znaczniki do tworzenia szkieletu strony

,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz