06 grudnia 2014

Osaczony z każdej strony, czyli słów kilka o stalkingu

Osaczony z każdej strony, czyli słów kilka o stalkingu


Autor: Radosław Olszewski


Czy zdarzyło Ci się, że ktoś w nachalny sposób nachodził Cię przez dłuższy okres czasu? Czy w twoim otoczeniu jest osoba, która bez przerwy wysyła do ciebie smsy, zaśmieca Twoją skrzynkę mailową wiadomościami i nieustannie prosi o spotkanie? Jeśli któraś z wymienionych sytuacji wygląda dla Ciebie znajomo, prawdopodobnie padłeś ofiarą stalkingu.


Czym jest stalking?

Wyraz ten pochodzi z terminologii myśliwskiej i oznacza podkradanie się myśliwego w kierunku zwierzyny. W obecnych czasach stalking określany jest, jako uporczywe nękanie lub prześladowanie danej osoby. Ten proceder przestępczy ma swoje początki w USA w latach 80-tych. Początkowo pojęcie to dotyczyło nękania ludzi sławnych, takich jak aktorzy, piosenkarze. Szybko jednak okazało się, że ofiarą może paść praktycznie każdy. Rozwój sieci społecznościowych doprowadził do tego, że powstała internetowa podkategoria tego typu przestępstwa, czyli cyberstalking.

W Polsce w wyniku badań przeprowadzonych przez Instytut Ekspertyz Sądowych wykazano, że około 3 mln Polaków miało styczność ze stalkingiem. Należy uwzględnić, że badania były przeprowadzone na danej grupie osób. W rzeczywistość, więc ten proceder przestępczy może dotyczyć większej ilości Polaków.

Badania National Institute of Justice w Stanach Zjednoczonych pokazały, że 8,2% kobiet oraz 2,2% mężczyzn padło ofiarą stalkingu przynajmniej raz w życiu. Wyniki tych badań pokazały również, że w Stanach Zjednoczonych milion kobiet oraz blisko pół miliona mężczyzn zostaje uwikłanych w sytuację stalkingu każdego roku.

  1. Typy stalkingu

Poniżej znajdziesz typologię stalkerów przedstawioną przez Amerykańskiego psychiatrę dr Michaela Zone.

  • Stalker z tendencją do obsesji

W tym przypadku stalkerem jest zazwyczaj były małżonek czy odrzucony partner/ka. Ten rodzaj stalkingu jest najpowszechniejszy i jest najczęściej przedłużeniem wieloletniej przemocy domowej.

  • Stalker obsesyjnie zakochany

W tym przypadku stalker zna swoją ofiarę, zazwyczaj tylko i wyłącznie z mediów. Stalkera nigdy jednak nie łączą z ofiarą intymne relację. Sprawca za wszelką cenę pragnie zwrócić swoją uwagę, nawet najmniejszy kontakt próbuje wykorzystać do budowania więzi. Ten typ stalkera to zazwyczaj zauroczony fan.

  • Stalker erotoman

Ten typ stalkera występuję bardzo rzadko. Stalker erotoman ma złudzenie, że nękana przez niego osoba zakochała się w nim i łączy ich silna więź emocjonalna. W typ przypadku najczęściej w postaci stalkera występuje kobieta, która za cel obiera sobie mężczyznę o wysokim statusie społecznym.

  • Stalker z syndromem fałszywej wiktymizacji

W tym przypadku to stalker składa doniesienie do prokuratury, że stał się ofiarą uporczywego nękania. Działanie takie wynika z chorobliwego zwrócenia na siebie uwagi przez otoczenie.

  1. Ofiary stalkingu w Polsce

Przykładem stalkingu odnotowanego w lutym 2014 roku jest policjant, który doświadczył natarczywości teolożki. Osoba praktycznie każdego dnia odwiedzała swoją ofiarę w miejscu pracy i wyznawała jej miłość. Należy również dodać, że ofiara teolożki dostawała dużą ilość sms-ów oraz e-maili dziennie. Taki stan rzeczy zdecydowanie zakłócał normalne funkcjonowanie rodziny policjanta. [Więcej na ten temat może przeczytać na tvp.info]

Z bardziej znanych osób w Polsce, które złożyły doniesienie do prokuratury odnośnie stalkingu jest Marcin Dubieniecki, mąż Marty Kaczyńskiej. Doniesienie zostało złożone 20 czerwca 2013 roku na dziennikarzy, którym Dubieniecki zarzucił nękanie jego oraz rodziny.

  1. Podstawy prawne dotyczące stalkingu

Podstawę prawną odnośnie stalkingu stanowi Art. 190a. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  1. Co robić, kiedy padniemy ofiarą skalkingu

Jeżeli od dłuższego czasu jesteś notorycznie nękany przez daną osobę, możesz to zgłosić na policję lub do prokuratury. Pamiętaj, aby zachować wszelkie dowody aktywności stalkera – e-maile, bilingi, sms-y, listy, prezenty. Jeżeli z jakiś przyczyn uległy zniszczeniu lub nie nadają się do przechowywania zrób dokumentację zdjęciową. Poinformuję również swoją rodzinę, że prześladuj Cię stalker. Pokaż im jego zdjęcie. Przede wszystkim nie odbieraj od niego telefonów i unikaj z nim kontaktu. Zmień swoje godziny wyjścia do pracy oraz powrotu do domu.

Na koniec tego artkułu, aby uzmysłowić Ci jeszcze bardziej czym jest stalking zapraszam Cię do obejrzenia fimu dokumentalnego na ten temat.


Dowiedz się jak bezpiecznie korzystać z internetu, tak aby nie wpaść w sidła oszustów internetowych.

http://bit.ly/1rjGsVp

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz