16 lipca 2015

phpMailer i wysyłka poczty poprzez SMTP Gmail`a

phpMailer i wysyłka poczty poprzez SMTP Gmail`a


Autor: Paweł Danielewski2


Witam,Tym razem przedstawię w jaki sposób zintegrować klasę phpMailer z naszą stroną tak aby przesyłała wiadomości email poprzez konto Gmail.Pierwsze czego będziemy potrzebowali to sama klasa phpmailer. Ponieważ wersje mailera w nim zmiennych różnią się przygotowałem link do paczki z której korzystam w niniejszym artykule.


Witam,

Tym razem przedstawię w jaki sposób zintegrować klasę phpMailer z naszą stroną tak aby przesyłała wiadomości email poprzez konto Gmail.

Pierwsze czego będziemy potrzebowali to sama klasa phpmailer. Ponieważ wersje mailera w nim zmiennych różnią się przygotowałem link do paczki z której korzystam w niniejszym artykule.

http://www.sendspace.pl/file/1504c43ebd36894d4c7f37c

Pliki wgrywamy na FTP np. do katalogu /phpmailer. Następnie w pliku który ma wysyłać email wprowadzamy poniższy kod.


require_once('phpmailer/class.phpmailer.php');
$mail = new PHPMailer(true);

$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
$mail->SMTPSecure = "ssl"; // sets the prefix to the servier
$mail->Host = "smtp.gmail.com";
$mail->Port = 465;
$mail->Username = "nasz@gmail.com";
$mail->Password = "naszehaslo";

$mail->SetFrom('nasz@gmail.com', ‘Nasze imie i nazwisko');

$mail->AddAddress("email@adresata.pl"); // ADRESAT

$mail->Subject = ‘To jest wiadomość testowa. Sprawdzam czcionki!';
$mail->AltBody = ‘To view the message, please use an HTML compatible email viewer!';
$mail->MsgHTML("Chcę sprawdzić czy działa poprawnie pokazywanie czcionek ąłłźćę ?
a teraz trochę html`u cośtam");
$mail->Send();

Tak przygotowana klasa wyśle naszą wiadomość.

Edytujemy jedynie zmienne w:

$mail->Username = "nasz@gmail.com";

$mail->Password = "naszehaslo";

$mail->SetFrom('nasz@gmail.com', ‘Nasze imie i nazwisko');

Adres odbiorcy email wprowadzamy tutaj:

$mail->AddAddress("email@adresata.pl"); // ADRESAT

Za tytuł wiadomości email odpowiada:

$mail->Subject = ‘To jest wiadomość testowa. Sprawdzam czcionki!';

Za treść emaila odpowiada:

$mail->MsgHTML("Chcę sprawdzić czy działa poprawnie pokazywanie czcionek ąłłźćę ?
a teraz trochę html`u cośtam");

Klasę możesz dowolnie edytować. Wprowadzać zmienne poprzez np. $_POST lub utworzyć z niej funkcję np. email() która będzie działała jak podstawowa funkcja php mail() a wysyłka odbędzie się poprzez gmail. Pamiętaj, że podobne artykuły znajdziesz na www.paweldanielewski.pl


gmail phmailer smtp poczta Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz